Haldum Mark Vindmøllelaug

En vindmølle

Haldum Mark Møllelaug I/S blev stiftet den 3. december 1998 med det formål at opføre og drive en vindmølle på matrikel nr 13 e, Haldum by, Haldum.

Generalforsamling

Der er indkaldt til generalforsamling i Haldum Mark Møllelaug I/S på Hinnerup Bibliotek, 1. sal, onsdag den 25 marts 2020, kl 19.00.

GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST PGRA CORONASITUATIONEN. VI SKRIVER NY DATO HER, NÅR SITUATIONEN BLIVER MERE NORMAL OG VI KAN BOOKE LOKALER PÅ BIBLIOTEKET IGEN.

Vindmøllen

Møllen er en Micon NM 750/48, dvs maksimal effekt er 750 kW og rotordiameter er 48.2 meter. Rotorarealet er 1824 kvadratmeter. Navet er monteret i en højde af 43 meter. Møllen har tre vinger og kobler ind ved en vindhastighed på 4 m/s og kobler ud igen ved 25 m/s (det sidste forventes at ske ca 6 timer om året). Maksimal effekt fås ved en vindhastighed på 14 m/s. Der er to generatorer, som bruges til henholdsvis lidt og meget vind. Den lille kører vingerne med 14 omdrejninger i minuttet og den store med 21. Vingerne vejer 12 tons, nacellen (møllehatten) vejer 22 tons og tårnet vejer 81 tons, så ialt vejer møllen 115 tons.

Gearkasse

Gearkassen på en vindmølle har et hårdt job. I gennemsnit bruger vores mølletype 2,1 gearkasse i sin levetid og vores trofaste gearkasse fra 1998 holdt 2011 med, men heller ikke længere.

Lidt fysik

Rotorarealet er pi * 24^2 kvadratmeter, dvs 1824 kvadratmeter. Dvs ved en vindhastighed på 1 m/s passerer der 1824 kubikmeter luft i sekundet forbi rotoren. Luft vejer ca 1.225 kg pr kubikmeter, så massen af luften er ca 2235 kg. Hvis man fordobler vindhastigheden, bliver den kinetiske energi af hver luftmolekyle fire gange større og der passerer dobbelt så mange igennem, så alt i alt er den tilgængelige vindenergi proportional med vindhastigheden i tredje potens. Af dette kan man teoretisk set udnytte 16/27. (Hvis man tænkte sig at man udnyttede det hele, så ville luften stå stille bagved rotoren og det kan klart ikke lade sig gøre.) Den teoretiske effekt ved en vindhastighed på v m/s er

1/2 * (1.225*v*1824) * v^2 * 16/27 = 660 * v^3 watt = 0.66 v^3 kW

Eller i tabelform:

Vindhastighed  Teoretisk effekt
  5 m/s   .....  82 kW
 10 m/s   .....  660 kW
 15 m/s   ..... 2200 kW
 20 m/s   ..... 5280 kW

Da vinden jo er gratis, er det vigtigere for økonomien om møllen fungerer uden den store vedligeholdelse end om den udnytter al energien.

Vindhastighed  Effekt i praksis
  5 m/s   .....  50 kW
 10 m/s   .....  500 kW
 15 m/s   .....  750 kW
 20 m/s   .....  600 kW
 25 m/s   .....  600 kW
 30 m/s   .....   0 kW

En vindhastighed på 25 m/s svarer til vindstyrke 10, også kaldet storm eller stærk storm. Møllen er designet til at slå fra i den slags vejr, men det sker i gennemsnit ca 6 timer om året, så det er kun 3600 kWT a højst 60 øre, dvs lidt over 2000 kr pr år, eller under 2 kr pr andel om året i mistet indtægt.

Møllen har i gennemsnit over 10 år produceret ret nøjagtigt de 1485200 kWh pr år, der var beregnet fra start. Det svarer til 1485000/1824 = 814 kWh / m^2 pr år. Totalproduktion fra og med første dag til og med seneste afregning (juli 2019) 29074964 kWh.

Beliggenhed

Møllen står i en række på fire møller på den østlige side af Skanderborgvej mellem Haldum og Hadsten. Det er den mølle, der står tættest på vejen. De tre andre møller er en NEG Micon 750 kW, som står nr 2 fra vejen og to Bonus 500 kW møller. Indkørsel til møllen sker ved at dreje ind ved gartneriet ved 20.6 km stenen, fortsætte nedenom gartneriet og dreje til venstre ind til møllen.

På kortet ses Skanderborgvejs forløb fra Haldum i syd til Over Hadsten i nord. Til højre ses Sandby.

Møllens beliggenhed

Man kan finde produktionsdata for møllen, samt et udmærket kort over beliggenheden på www.ens.dk. Møllen er her registreret som 570715000000020421.

Bestyrelse pr 20 marts 2019

Økonomi

Møllen er på denne placering projekteret til at kunne producere 1.485.200 kWh/år. For at være på den sikre side har man taget 95% af dette, 1.410.000 kWh/år, og delt op i 1410 andele a 3945 kr. Beregningsmæssig levetid er 20 år og nedbrydning af mølle og retablering af grund forventes at koste 50.000 kr mere end salg af genanvendelige dele kan indbringe. Afregningsprisen fra elselskabet er pt 32.70 øre pr kWh og oven i dette kommer 10 øre i CO2 tilskud og 17 øre i statstilskud. Tilskud ydes i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelse nummer 768 af 6. oktober 1997 om tilskud til elproduktion. Ifølge elreformen falder de 17 øre væk efter 12.000 fuldlasttimer, dvs 5-6 år. Prisen er derfor 59.70 øre/kWh de første ca 5 år og derefter 42.70 øre. Forsikring er tegnet for de første 5 år, men fra år 6 regnes med 28.000 kr/år til dette. Materialeforbrug i forbindelse med service regnes til 10.000 kr/år, service til 24.000 kr/år, elaflæsning til 9.000 kr/år og administration til 19.100 kr/år. De 50.000 kr til fjernelse af mølle og retablering af grunden fordeles med 5.000 kr/år fra år 11 til år 20.

Udbyttet betales kvartalsvis med første udbetaling ved modtagelse af elafregning fra 3. kvartal (november 1999).

I april måned 2005 havde vi opbrugt vores kvote til afregning til 60 øre pr kWh og afregning faldt herefter til ca 43 øre pr kWh i de næste 4 år. Da møllen i år 2009 fyldte 10 år, overgik vi til afregning på markedsvilkår. (Allerede ved møllens opstilling, kendte vi til disse afregningsregler, så der er ingen overraskelser i det.). Prognose pr 2009 siger mellem 20-30 øre i afregning herefter, men fx i 2011 havde vi en kontrakt på 40 øre.

Udbetaling

Udbyttet betales kvartalsvis med første udbetaling i 3. kvartal 1999. herefter ca 10/2, 10/5, 10/8 og 10/11 (fx afregning for jan-feb-mar udbetales den 10/5).

Der er blevet udbetalt i alt pr. andel.

1999-1.kvartal
1999-2.kvartal opstart 28/4
1999-3.kvartal ( 1 dec) 149.85 kr
1999-4.kvartal (10 feb) 177.50 kr
2000-1.kvartal (10 maj) 221.00 kr
2000-2.kvartal (10 aug) 104.00 kr
2000-3.kvartal (10 nov) 111.75 kr
2000-4.kvartal (10 feb) 135.00 kr
2001-1.kvartal (10 maj) 140.00 kr
2001-2.kvartal (10 aug) 109.00 kr
2001-3.kvartal (10 nov)  92.00 kr
2001-4.kvartal (10 feb) 168.00 kr
2002-1.kvartal (10 maj) 210.00 kr
2002-2.kvartal (10 aug) 104.00 kr
2002-3.kvartal (10 nov)  81.00 kr
2002-4.kvartal (10 feb) 130.00 kr
2003-1.kvartal (10 maj) 138.00 kr
2003-2.kvartal (10 aug) 127.00 kr
2003-3.kvartal (10 nov)  95.00 kr
2003-4.kvartal (10 feb) 147.00 kr
2004-1.kvartal (10 maj) 142.00 kr
2004-2.kvartal (10 aug) 135.00 kr
2004-3.kvartal (10 nov) 107.00 kr
2004-4.kvartal (10 feb) 170.00 kr
2005-1.kvartal (10 maj) 180.00 kr
2005-2.kvartal (10 aug)  95.00 kr
2005-3.kvartal (10 nov)  70.00 kr
2005-4.kvartal (10 feb) 110.00 kr
2006-1.kvartal (10 maj)  81.00 kr
2006-2.kvartal (10 aug)  79.00 kr
2006-3.kvartal (10 nov)  55.00 kr
2006-4.kvartal (10 feb) 130.00 kr
2007-1.kvartal (10 maj) 146.00 kr
2007-2.kvartal (10 aug)  78.00 kr
2007-3.kvartal (10 nov) 105.00 kr
2007-4.kvartal (10 feb)  87.00 kr
2008-1.kvartal (10 maj) 168.00 kr
2008-2.kvartal (10 aug)  56.00 kr
2008-3.kvartal (10 nov)  60.00 kr
2008-4.kvartal (10 feb) 125.00 kr
2009-1.kvartal (10 maj) 120.00 kr
2009-2.kvartal (10 aug)  60.00 kr
2009-3.kvartal (10 nov)  65.00 kr
2009-4.kvartal (10 feb)  80.00 kr
2010-1.kvartal (10 maj)  70.00 kr
2010-2.kvartal (10 aug)  70.00 kr
2010-3.kvartal (10 nov)  60.00 kr
2010-4.kvartal (10 feb)  80.00 kr
2011-1.kvartal (10 maj) 105.00 kr
2011-2.kvartal (10 aug)  75.00 kr
2011-3.kvartal (10 nov)  65.00 kr
2011-4.kvartal (10 feb)  0.00 kr
2012-1.halvår (10 aug) 150.00 kr
2012-2.halvår (10 feb) 100.00 kr
2013-1.halvår (10 aug) 120.00 kr
2013-2.halvår (10 feb) 110.00 kr
2014-1.halvår (10 aug) 115.00 kr
2014-2.halvår (10 feb)  95.00 kr
2015-1.halvår (10 aug) 115.00 kr
2015-2.halvår (10 feb)  85.00 kr
2016-1.halvår (10 aug)  70.00 kr
2016-2.halvår (10 feb)  85.00 kr
2017-1.halvår (10 aug) 100.00 kr
2017-2.halvår (10 feb)  85.00 kr
2018-1.halvår (10 aug)  60.00 kr
2018-2.halvår (10 feb) 100.00 kr
2019-1.halvår (10 aug)  95.00 kr
2019-2.halvår (10 feb)  70.00 kr

Betaling for ny gearkasse tømte stort set kassen, så derfor er der ingen udbetalinger i februar og maj 2012. Fra 2012 sker udbetalingerne halvårligt, ca 10/2 og 10/8, fordi beløbene er blevet mindre og gebyrerne derfor forholdsvis større.

Summerer man alle tallene til og med 2019-2.halvår, kan man se at en andel, der fra start kostede 3945.00 kr, har givet 7024.10 kr indtil nu.

Produktion i kWh

 1999 Produktion    Budget      2000 Produktion    Budget
                      jan   217694    174757
                      feb   215856    155965
  OPSTART 28/4              mar   185810    158359
  apr   19871             apr    79312    109762
  maj   96546             maj    88411     96476
  jun   75596             jun   129704     82352
  jul   60356             jul    86487     91808
  aug   70223             aug   111789     84985
  sep   86959             sep   129498    107727
  okt   159795             okt   140888    131308
  nov   146146             nov   141195    144235
  dec   217439             dec   111804    147467
Total   932.901            Total  1.638.448   1.485.200

 2001 Produktion    Budget      2002 Produktion    Budget

 jan   108353    174757      jan   184107    174757
 feb   161873    155965      feb   205254    155965
 mar   115366    158359      mar   191449    158359
 apr    92476    109762      apr    78546    109762
 maj   103094     96476      maj    85479     96476
 jun   104714     82352      jun   123618     82352
 jul    61580     91808      jul    88593     91808
 aug   103357     84985      aug    64687     84985
 sep    91274    107727      sep    70762    107727
 okt   161182    131308      okt   134747    131308
 nov   170948    144235      nov    90195    144235
 dec   132473    147466      dec   133176    147466
Total  1.406.693   1.485.200     Total  1.450.620   1.485.200

 2003 Produktion    Budget      2004 Produktion    Budget
 jan   189320    174757      jan   124507    174757
 feb    63201    155965      feb   119693    155965
 mar   128174    158359      mar   145439    158359
 apr   137816    109762      apr   102409    109762
 maj    87886     96476      maj   142247     96476
 jun   123337     82352      jun   130107     82352
 jul    70743     91808      jul    82253     91808
 aug    86491     84985      aug    71972     84985
 sep   105525    107727      sep   140204    107727
 okt    99338    131308      okt   159406    131308
 nov   124586    144235      nov   139060    144235
 dec   181256    147467      dec   161201    147467
Total  1.397.673   1.485.200     Total  1.518.498   1.485.200

 2005 Produktion    Budget      2006 Produktion    Budget
  jan   219483    174757      jan   127193    174757
  feb   155681    155965      feb    92530    155965
  mar   114403    158359      mar    91804    158359
  apr   93586    109762      apr   103652    109762
  maj   96351     96476      maj   118957     96476
  jun   117728     82352      jun    79461     82352
  jul   66870     91808      jul    52365     91808
  aug   103508     84985      aug    47884     84985
  sep   90535    107727      sep   109353    107727
  okt   104405    131308      okt    95784    131308
  nov   129989    144235      nov   184966    144235
  dec   179153    147467      dec   217433    147467
Total  1.471.692   1.485.200     Total  1.321.414   1.485.200

 2007 Produktion    Budget      2008 Produktion    Budget
  jan   251260    174757      jan   250297    174757
  feb   156560    155965      feb   213374    155965
  mar   156514    158359      mar   184525    158359
  apr   154967    109762      apr    55538    109762
  maj   86145     96476      maj    49792     96476
  jun   59652     82352      jun   113060     82352
  jul   123765     91808      jul    69635     91808
  aug   113220     84985      aug    93185     84985
  sep   167709    107727      sep    73242    107727
  okt   70225    131308      okt   131602    131308
  nov   142799    144235      nov   160617    144235
  dec   121804    147467      dec    98885    147467
Total  1.604.620   1.485.200     Total  1.493.752   1.485.200

 2009 Produktion    Budget      2010 Produktion    Budget
  jan   149380    174757      jan   130947    174757
  feb   88717    155965      feb    80999    155965
  mar   128247    158359      mar   125857    158359
  apr   67186    109762      apr   129873    109762
  maj   110416     96476      maj   119789     96476
  jun   96878     82352      jun    82808     82352
  jul   76433     91808      jul    70022     91808
  aug   98675     84985      aug    89437     84985
  sep   125899    107727      sep   118822    107727
  okt   125487    131308      okt   143897    131308
  nov   159143    144235      nov   108619    144235
  dec   99440    147467      dec   108047    147467
Total  1.325.908   1.485.200     Total  1.309.164   1.485.200

Gennemsnitlig produktion pr år for 2000-2010 er 1.448.952 kWh.

Fra 2011 bruger vi afregningstallene direkte fra kreditfakturaen fra elselskabet.

 2011  Afregning    Budget      2012  Afregning    Budget
  jan   116542    174757      jan   182635    174757
  feb   216584    155965      feb   150652    155965
  mar   157748    158359      mar   208953    158359
  apr   118157    109762      apr   103112    109762
  maj   116448     96476      maj   104772     96476
  jun   86975     82352      jun   105895     82352
  jul   71429     91808      jul    68856     91808
  aug   93822     84985      aug    67084     84985
  sep   96705    107727      sep   119016    107727
  okt   149398    131308      okt   113309    131308
  nov   116039    144235      nov   121603    144235
  dec   201728    147467      dec   111186    147467
Total  1.541.575   1.485.200     Total  1.457.073   1.485.200

 2013  Afregning    Budget      2014  Afregning    Budget
  jan   124161    174757      jan   243873    174757
  feb   78829    155965      feb   143540    155965
  mar   145443    158359      mar   150766    158359
  apr   126236    109762      apr    98692    109762
  maj   89204     96476      maj    69734     96476
  jun   107442     82352      jun    68846     82352
  jul   79314     91808      jul    47824     91808
  aug   83673     84985      aug   103381     84985
  sep   91165    107727      sep    64119    107727
  okt   114723    131308      okt   114732    131308
  nov   118001    144235      nov   131525    144235
  dec   165827    147467      dec   147901    147467
Total  1.324.018   1.485.200     Total  1.384.833   1.485.200

 2015  Afregning    Budget      2016  Afregning    Budget
  jan   188897    174757      jan   160002    174757
  feb   151849    155965      feb   146797    155965
  mar   124008    158359      mar    80440    158359
  apr   137924    109762      apr   113202    109762
  maj   138456     96476      maj    67608     96476
  jun   122898     82352      jun    66019     82352
  jul   126875     91808      jul    76040     91808
  aug   69915     84985      aug   108640     84985
  sep   101229    107727      sep    65994    107727
  okt   92778    131308      okt   108666    131308
  nov   140651    144235      nov   129089    144235
  dec   228712    147467      dec   165690    147467
Total  1.624.192   1.485.200     Total  1.288.187   1.485.200

 2017  Afregning    Budget      2018  Afregning    Budget
  jan   121777    174757      jan   141833    174757
  feb   148337    155965      feb   124230    155965
  mar   132274    158359      mar   114697    158359
  apr   165967    109762      apr   109093    109762
  maj   104329     96476      maj    47133     96476
  jun   139230     82352      jun    93613     82352
  jul   84155     91808      jul    48760     91808
  aug   86823     84985      aug    79380     84985
  sep   71971    107727      sep   127931    107727
  okt   145999    131308      okt   137620    131308
  nov   119850    144235      nov    92957    144235
  dec   173264    147467      dec   137666    147467
Total  1.493.976   1.485.200     Total  1.254.913   1.485.200

 2019  Afregning    Budget      2020  Afregning    Budget
  jan   169332    174757      jan   181776    174757
  feb   124849    155965      feb          155965
  mar   178584    158359      mar          158359
  apr   68973    109762      apr          109762
  maj   123060     96476      maj           96476
  jun   75764     82352      jun           82352
  jul   94247     91808      jul           91808
  aug   66346     84985      aug           84985
  sep   114676    107727      sep          107727
  okt   82381    131308      okt          131308
  nov   83020    144235      nov          144235
  dec   155870    147467      dec          147467
Total  1.337.102   1.485.200     Total   181.776   1.485.200


Links


Email til Haldum Mark Møllelaug I/S, j.nielsen@post9.tele.dk